Ez az oldal Magyarország Románia Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007-2013 finanszírozza

RO

Első Oldal
Projekt Bemutatása
Tevékenységek

Érintkezés

Linkek 
BE PREPARED!  - CBC HURO/0901/093/2.4.2

A Romániai Nemzetközi Vöröskereszt Társaság Szatmarnémeti Fióktelepe együttműködve a Magyar Vöröskereszt Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Szervezetével, bejelenti, hogy 2010.12.01 – 2011.10.30-ig megvalósítja a „Légy felkészült!” találkozás katasztrófákkal és természeti csapásokkal HURO/0901/93/2.4.2. című projektet: A projekt az Európai Unió Európai Regionális Fejlesztési Alapból, a határokon átnyuló „Program Magyarország-Románia 2007-2013” finanszírozás keretében (www.huro-cbc.eu) valósul meg, kiegészítve nemzeti társfinanszírozással és saját erővel. A programban részt vevő tagállamok, Magyarország és Románia.

A projektet támogatja társult partnerként a Szatmárnémeti „Szamos” elnevezésü Sürgősségi Helyzetek Felügyelősége.

A projekt teljes költségvetése 170.810 EUR, az önrész a két partner szervezet részéről pedig 6.100 EUR.

A projekt célja, hogy növelje a helyi közösségek reagálási képességét és kapacitását katasztrófák idején. Különös tekintettel azokra a településekre, ahol ennek legnagyobb a kockázata. A programban a határ menti települések és megyék érintettek, úgymint : Szatmár és Szabolcs-Szatmár-Bereg megyék.

Szatmár megyei közösségek a következők: Királydaróc, Majtény, Kaplony, Börvely, Kálmánd, Ciumesti, Érendréd, Kávás, Hadadnádazsd, Bogdánd, Crucisor, Barsau, Mikola, Ujváros, Turterebes.

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei városok és községek a következők: Nyíregyháza, Vásárosnamény, Jánd, Gulács, Tivadar, Kisar, Szatmárcseke, Tiszakóród, Tiszabecs, Tiszakerecseny, Lónya, Tiszacsécse, Milota, Tiszaszalka, Nagyvarsány, Aranyosapáti

A projekt konkrét célkitűzései:

 • Önkéntesek felkészítése a felsorolt városok, falvak lakosságából, hogy eredményesebben tudjanak segíteni katasztrófahelyzetekben a település rászoruló lakosságának, a katasztrófavédelem és a Vöröskereszt szakembereinek, valamint az önkormányzati vezetőknek.

 • A programban az önkénteseket felkészítjük elsősegélynyújtásból, és részt vesznek egy tréningen, melynek keretében a pszichológiai segítségnyújtás módszereit sajátítják el.

 • Az önkéntesek képzése, felkészítése segítségével a katasztrófavédelem és a Vöröskereszt szakemberei a különböző intézkedések meghozatala alkalmával a későbbiekben személyükben együttműködő partnereket találnak.

 • A határokon átnyúló intézményi kapacitás bővítése azt eredményezi, hogy összehangoltan és azonnal tudnak együttesen reagálni katasztrófák, vagy természeti csapások esetén, hiszen a képzések tartalma mindkét oldalon ugyanaz.

A projekten belül kidolgozzuk és megvalósítjuk a következő főbb tevékenységeket:

 • A természeti veszélyek feltérképezése, készenléti intézkedések számba vétele katasztrófa esetére.

 • Képzési és tréning tananyagok fejlesztése, oktatási segédletek készítése

 • Képzési tevékenységek:

  • trénerek tréningje, (oktatók képzése) elsősegély nyújtásra és pszichológiai segítségnyújtásra katasztrófák idejére,

  • második lépcsőben elsősegélynyújtásból és pszichológiai segítségnyújtásból önkéntesek képzése.

A projektben kiképzett önkéntesek száma összesen: 300 fő.

 • Kampány a lakosság felkészitésére: a projekt tartalmáról és eredményeiről 3000 embert fogunk tajékoztatni.

 • Záró, értékelő konferencia szervezése.


Linkek:
www.huro-cbc.eu
www.hungary-romania-cbc.eu

Az oldal tartalom nem feltétlenül tükrözi az Európai Unió hivatalos álláspontját